Sale

Понад 150 000 замовлень

Безкоштовна доставка від 399,99 зл

3000 продуктів та 21 марка

Регламент магазину

ПРАВИЛА ДЛЯ ОНЛАЙН-МАГАЗИНУ https//www.runcolors.com/
Власником, продавцем і адміністратором магазину є:
ТОВ RunColors,
внесена до Національного судового реєстру під номером 0000630849
зі штаб-квартирою за адресою вул. Боніфратерська 10 лок. 43, 00-213, Варшава
NIP 525267176; REGON 365098766
Клієнт має право перед замовленням обговорити положення договору з Продавцем. У разі
відмови Клієнта від укладення договору шляхом індивідуальних переговорів застосовуються
ці Правила та загальноприйняті закони.
I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1) Інтернет-магазин доступний за адресою: http://www.runcolors.pl/, яким керує ТОВ
RunColors. 2) Правила являють собою стандартний контракт відповідно до
загальноприйнятих положень польського законодавства. 3) Для укладення Договору з
Продавцем Покупець може скористатися правом переговорів щодо умов Договору або
укласти з Продавцем договір на підставі цих Правил. 4) Зміст Договору реєструється
відповідно до чинних нормативних актів і надається Покупцеві на довгостроковому носії,
щоб гарантувати Покупцеві можливість звернутися до нього у разі потреби. 5) Продаж
здійснюється на території Польщі. 6) Клієнт має можливість ознайомитися з кодексом ділової
практики. Поточна редакція Закону доступна за адресою http://isap.sejm.gov.pl/ 7) Усі товари,
що пропонуються в магазині є абсолютно новими, без фізичних недоліків і легально
розміщені на польському ринку. 8) Ціни, вказані на сайті Магазину, в польській валюті та
включають податок на додану вартість. 9) Покупець може розміщувати замовлення в
магазині 24 години на добу, 7 днів на тиждень через веб-сайт. 10) Зв’язок з Продавцем
Покупцем призводить до того, що Покупець несе витрати, що випливають з угод, укладених
Покупцем з третіми особами, про можливість використання певних форм дистанційного
зв’язку. 11) Об’єктом діяльності Інтернет-магазину є роздрібна торгівля спортивним взуттям
через Інтернет. 12) У питаннях, які не підпадають під дію цього Регламенту, застосовується
чинне законодавство на території Республіки Польща, зокрема Закон від 23 квітня 1964 року -
Цивільний кодекс (Закон № 16, пункт 93, із змінами), Закон від 30 травня 2014 року щодо
прав споживачів (Журнал законів 2014 року, пункт 827) та Закон від 29 серпня 1997 року про
захист персональних даних (зведений текст: Журнал законів 2002 року № 101, пункт 926 із
змінами) , 13) Положення цих Правил не призначені для виключення або обмеження
будь-яких прав Покупця, який також є Споживачем у значенні Закону від 23 квітня 1964 року
- Цивільного кодексу (Журнал законів № 16, пункт 93, зі змінами), який він має право
відповідно до обов’язкових положень закону. У разі невідповідності положень цього
Регламенту вищезазначеним положенням, ці положення мають пріоритет. 14) Споживач у
разі виникнення спору з Продавцем має можливість мирно врегулювати справу шляхом: 15)
а) звернення до суду в справах захисту прав споживачів. 16) б) медіації 17) в) звернення до
інспектора торгівлі 18) г) отримати безкоштовну допомогу щодо вирішення спору можна
звернувшись до Федерації споживачів за телефоном – 800 007 707.
II ВИЗНАЧЕННЯ
1) ПРАВИЛА – цей Регламент з додатками інформує про обов’язки та повноваження двох
Договірних Сторін; 2) СТОРОНИ – Покупець або Продавець є стороною Договору; у разі
терміну Сторони – означає Покупця і Продавця разом; 3) УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ – Угода,
укладена Сторонами дистанційно, за відсутності одночасної присутності двох Сторін Угоди;
Договір укладається за допомогою дистанційних каналів зв’язку, доступних у магазині; 4)
КАНАЛИ ЗВ’ЯЗКУ – специфічні форми розміщення замовлень на відстані; 5) МАГАЗИН -
інтернет-магазин доступний за адресою: http://www.runcolors.pl/ 6) ПРОДАВЕЦЬТОВ
RunColors
внесено до Національного судового реєстру під номером 0000630849
зі штаб-квартирою за адресою вул. Боніфратерська 10 лок. 43, 00-213 Варшава
NIP 5252671765, regon 365098766.
7) ВИКОНАВЕЦЬТОВ RunColors
внесено до Національного судового реєстру під номером 0000630849
зі штаб-квартирою за адресою вул. Боніфратерська 10 лок. 43 00-213 Варшава
NIP 5252671765, regon 365098766.
8) ЗАМОВНИК – фізична особа, юридична особа чи організація без правосуб’єктності; 9)
СПОЖИВАЧ – фізична особа, що купує продукцію через Інтернет-магазин за телефоном або
електронною поштою з метою, яка безпосередньо не пов’язана з її діяльністю або
професійною діяльністю 10) ПОКУПЕЦЬ – К
зроблене Покупцем через Інтернет-магазин для укладання договору купівлі-продажу; 13)
КОРИСТУВАЧ – кожен суб’єкт, що використовує інтернет-магазин; 14) АКАУНТ -
індивідуальна панель адміністрування користувачів, доступна після реєстрації та входу в
Інтернет-магазин, позначена логіном та паролем для укладання договорів купівлі-продажу;
15) РЕЄСТРАЦІЯ – процес, що полягає у створенні рахунку Користувачем в
Інтернет-магазині 16) УГОДА ПРОДАЖУ – договір купівлі-продажу, укладений між
Продавцем і Покупцем через Інтернет-магазин; 17) ПРОДУКТ – будь-який товар, що
продається через інтернет-магазин; 18) NEWSLETTER – послуга, що надається електронним
способом, що полягає у надсиланні Клієнтам комерційної інформації про продукцію; 19)
ПЛАТІЖНА ФОРМА – форма оплати замовленого товару, обрана Покупцем під час
замовлення; 20) ФОРМА ДОСТАВКИ – форма доставки замовленого товару, обрана
покупцем під час розміщення замовлення; 21) ДОКУМЕНТ ПРОДАЖУ – фактура ПДВ або
чек, залежно від інструкцій Покупця; 22) ДОДАТКИ – інформація про право розірвати
контракт та зразок формуляру повернення товару; 23) КОДЕКС ДОБРИХ ПРАКТИК – набір
правил поведінки, прийнятих у загальноприйнятому законодавстві у формі етичних і
професійних стандартів для протидії недобросовісній ринковій практиці, що застосовується
Продавцем; 24) ІНФОРМАЦІЯ – інформація про продукт, розміщена поруч з фотографією
продукту, що є описом найважливіших термінів і характеристик продукту, що дозволяє
Покупцеві ознайомитися з його властивостями; 25) КОШИК – форма зберігання товарів,
обраних Покупцем з метою їх подальшої покупки; 26) МІСЦЕ ВИДАЧІ ПРОДУКТУ – місце,
вказане Покупцем, згідно з яким повинен бути доставлений продукт, придбаний Покупцем;
27) МОМЕНТ ВИДАЧІ ПРОДУКТУ – час, коли Покупець або інша уповноважена особа,
забирає товар, що є предметом укладеного договору; 28) АДРЕСА ДЛЯ СКЛАДАННЯ
РЕКЛАМАЦІЇ І АДРЕСА ДЛЯ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ- адреса або адреси, зазначені
Продавцем як адреси, які є адресами для листування; 29) ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ – товари або
послуги, обрані Покупцем, які є предметом Договору; 30) ПОСЛУГИ, НАДАНІ В
ІНТЕРНЕТІ – функціональні можливості ІТ, що надають Постачальнику послуг можливість
запропонувати конкретні технічні рішення, такі як: можливість налаштування та ведення
облікового запису в Інтернет-магазині; надання Служби розсилок та можливість
одноразового замовлення через Форму замовлення, що знаходиться в Інтернет-магазині; без
фізичної наявності СТОРІН передача даних за індивідуальним запитом Замовника,
отриманих за допомогою електронних пристроїв, включаючи цифрове стиснення і зберігання
даних, які транслюються, приймаються або передаються через телекомунікаційну мережу
відвовідно до закону від 16 липня 2004 року – Закон про телекомунікації; 31) ФОРМА
ЗАМОВЛЕННЯ – це технічна система, що знаходиться в Інтернет-магазині, що дозволяє
розміщувати Замовлення ПОКУПЦЕМ через доступні поля форми, без необхідності
попередньої реєстрації в Інтернет-магазині; 32) ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА – технічні та
ІТ-структури, а також програмне забезпечення, що забезпечує передачу; 33) ДЕФЕКТ -
правовий дефект або фізичний дефект придбаного товару;
III РЕЄСТРАЦІЯ
1) Реєстрація в Інтернет-магазині є добровільною. 2) Для реєстрації в магазині, користувач
повинен заповнити реєстраційну форму, що знаходиться на веб-сайті магазину, надаючи в ній
свої реальні дані. 3) Для успішного проходження процесу реєстрації, Користувач
зобов’язаний надати наступну інформацію: a) Ім’я b) Прізвище c) Вулиця, номер будинку d)
Поштовий індекс e) Місто f) Телефон g) Електронна пошта 4) Додатково при реєстрації
Користувач може погодитися на отримання розсилки про акції та нові продукти в магазині на
адресу електронної пошти, надану під час реєстрації. 5) Після заповнення Користувачем
необхідних даних буде створено обліковий запис користувача. 6) У разі зміни даних
Користувача, необхідних під час реєстрації, Користувач може попросити оновити їх. 7) У
ситуації, коли дані Користувача, необхідні під час реєстрації, будуть змінені після того, як
замовлення буде розпочато, Користувачеві буде запропоновано оновити їх та повідомити про
це Магазин.
IV ЗАМОВЛЕННЯ
1) Клієнт може розміщувати замовлення в магазині 24 години на добу, 7 днів на тиждень
через веб-сайт, використовуючи свій обліковий запис клієнта або по телефону. 2) Магазин
продає товар на території Польщі. 3) Розміщення замовлення являє собою пропозицію в
значенні Цивільного кодексу, поданого Продавцем Замовником. 4) Реєстрація не є
обов’язковою умовою для оформлення замовлення в магазині. Покупець має можливість
розмістити замовлення по електронній пошті або по телефону. 5) Для того, щоб зробити
замовлення, Покупець повинен додати до «Кошика» продукт, який він має намір купити.
Додавання товару до “кошика” не є рівнозначним розміщення замовлення. Продукти можна
вільно додавати або видаляти з “Кошика”. 6) “Кошик” дозволяє Покупцю керувати
замовленими товарами і перераховувати вартість замовлення. 7) Щоб завершити замовлення,
треба додати продукти до “Кошика”. Наступним кроком є вибір варіантів, які вказують спосіб
оплати та доставки. Покупець може оформити замовлення після входу на свій обліковий
запис або без нього. 8) Після заповнення всіх полів відображаються деталі та адреса Покупця,
а також розмір замовлення та форма його реалізації. У разі прийняття наданої інформації
необхідно натиснути кнопку “Я замовляю і плачу”. Угода вважається підтвердженою
Інтернет-магазином електронною поштою. 9) Покупець може змінити електронну пошту або
телефон у замовленні, або відмінити замовлення в повному обсязі, якщо він ще не був
надісланий. 10) Замовлені товари будуть доставлені за вказаною Покупцем адресою. 11)
Датою набрання чинності Договором, укладеним через Інтернет-магазин, є день отримання
замовлення Покупцем.
V ОПЛАТА
1) Усі ціни – це кінцеві ціни, які включають податок на товари та послуги (ПДВ). 2) У
магазині передбачені наступні види платежів: а) передоплата – оплата банківським переказом
- оплата на банківський рахунок компанії, повна сума замовлення і кошт доставки. б) в
mBank 39 1140 2004 0000 3102 7707 9724 в) PayU. г) PayPal. 3) Покупець купує товари
відповідно до цін і суми витрат на доставку, що діють на момент розміщення замовлення. 4)
Продавець залишає за собою право змінювати ціни та суму витрат на доставку, зокрема, у
разі зміни прайс-листів послуг суб’єктом, що здійснює доставку. 5) Поточні ціни та витрати
на доставку представлені на сторінці Інтернет-магазину і відображаються в Кошику.
VI ДОСТАВКа
1) Доставка здійснюється за адресою, вказаною Покупцем у замовленні. 2) Поставки
здійснюються через кур’єрську компанію GLS, DHL та SKY LOGISTICS . 3) Вартість
доставки оплачує Покупець. 4) Якщо Продавець не може виконати послугу через те, що
товар недоступний, негайно повідомляє Покупця, який вирішить подальшу долю замовлення.
5) Якщо Продавець не може виконати замовлення, може за згодою Покупця виконати заміну
товару, що відповідає тій же якості та цілі, за ту ж ціну або винагороду, або іншим способом,
визначеним Сторонами. 6) Рекомендується, щоб Покупець по можливості перевірив стан
товару при отриманні замовлення в присутності представника кур’єрської компанії.
Перевірка товару полегшить та прискорить відшкодування коштів у випадку механічного
пошкодження вантажу, що виникає під час транспортування. У таких ситуаціях
рекомендується, щоб Покупець якомога швидше звернувся до Продавця за телефоном: 22 243
15 19 або електронною поштою: kontakt@runcolors.pl 7) Покупець має можливість особисто
забрати замовлення за адресами:
- RunColors, ul. Piwna 51/53, Варшава, 6 днів на тиждень з 11:00 до 20:00,
- RunColors Woman, ul. Piwna 40/42, Варшава, 6 днів на тиждень 11-20,
- RunColors, ul. Oławska 2, Вроцлав, 6 днів на тиждень 11-21.
VII РЕКЛАМАЦІЯ
1) У разі укладання договорів з Покупцем Продавець несе відповідальність перед ним на
умовах, встановлених ст. 556 і наступного Цивільного кодексу про фізичні або юридичні
недоліки. 2) Продавець несе відповідальність, якщо фізичний дефект виявлений до
закінчення двох років з дати отримання товару Покупцеві. 3) Вимога Покупця щодо усунення
дефекту або обміну на вільний від дефектів товар закінчується через один рік з дня виявлення
дефекту, але не раніше ніж через два роки з моменту отримання товару. 4) Якщо дата термін
придатності предмета, зазначена Продавцем або виробником, закінчується через два роки з
моменту отримання Товару, Продавець несе відповідальність за фізичні дефекти до
закінчення цього періоду. 5) Фізичний дефект полягає у невідповідності товару, що
продається згідно Договору. Зокрема, проданий товар не відповідає Договору, якщо: a) він не
має властивостей, які повинна мати така річ; б) не має властивостей, які Продавець надав
Покупцеві, включаючи подання зразка; в) непридатний для цілей, про які Покупець
повідомив Продавця при укладанні договору, і Продавець не висунув жодних заперечень
проти такої мети; г) Товар був доставлений не повністю. 6) Продавець звільняється від
відповідальності, зазначеної у пункті 5с, лише якщо: a) він доводить, що не знав про дефект
Товару; б) зміст рекламації було виправлено до укладення Договору з Продавцем 8)
Проданий товар має фізичний дефект також у разі його неправильного використання та
введення в експлуатацію, якщо ці дії були здійснені Продавцем або третьою стороною, за яку
Продавець несе відповідальність або Покупець, який діяв відповідно до інструкцій,
отриманих від Продавця. 9) Покупець, якщо проданий предмет має дефект, може: a) подати
заяву з проханням про зниження ціни; б) подати заяву про розірвання Договору; в) вимагати
заміну товару без дефектів; г) вимагати усунення дефекту 11) Покупець не може розірвати
Договору, якщо дефект не впливає на використання товару. 12) Покупець, який хоче
скористатись з права рекламації, зобов’язаний доставити товар на адресу Продавця на
власний кошт. 13) Продавець рекомендує, щоб для полегшення процесу рекламації додати
опис невідповідності товару. 14) Продавець мусить відповісти на заяву Споживача протягом
14 днів. В іншому випадку вважається, що Продавець визнав заяву або вимогу Покупця
обґрунтованою. 15) Продавець у разі запиту Покупця, зазначеного в пункті 9а або б може
замінити несправний елемент без дефектів. 16) Продавець може відмовитися задовольнити
запит Покупця, якщо неможливо привести дефектний товар у відповідність до Договору в
обраному споживачем порядку, або може вимагати надмірних витрат у порівнянні з другим
можливим способом приведення у відповідність до Договору. 17) У разі зниження ціни,
знижена ціна повинна залишатися такою пропорційною до ціни, яка випливає з Договору, в
якій вартість товару з дефектом залишається до вартості товару без дефекту. 18) Продавець
зобов’язаний замінити дефектний товар одним без дефектів або видалити дефект протягом
розумного часу без надмірних незручностей для Покупця. 19) Продавець може відмовитися
від ремонту та повторного ремонту, якщо вартість цієї діяльності перевищує ціну
реалізованої продукції. 20) Покупець, у випадку, описаному вище, може вимагати від
Продавця ремонту, однак він зобов’язаний оплатити частину витрат, пов’язаних з цим,
перевищуючи ціну проданого товару, або може вимагати від Продавця оплатити частину
витрат. 21) У разі розгляду в суді або арбітражному суді, передбачених гарантією, строк
виконання інших прав, передбачених Законом, що належить споживачу, призупиняється до
остаточного завершення провадження у цій справі. Відповідно ці правила також
застосовуються до процедур медіації, тоді як термін виконання інших прав за гарантією
починає діяти з дати відмови суду затвердити врегулювати спір. 22) Тривалість періоду
реалізації гарантованих прав проданого товару починається з дня, коли Покупець дізнався
про дефект, і якщо Покупець дізнався про дефект тільки в результаті дії третьої сторони – з
дня, коли рішення органу, видане в спорі з третьою стороною, стало остаточним. 23) Якщо
внаслідок дефекту проданого товару Покупець подав заяву про розірвання Договору або
зниження ціни, він може вимагати відшкодування витрат, завданої тим фактом, що він уклав
Договір, не знаючи про дефект, навіть якщо збиток виник внаслідок обставин, за які
Продавець не несе відповідальності. 24) Вищезазначене не завдає шкоди загальноприйнятим
положенням про обов’язок відшкодувати збитки за загальними правилами. 25) Адреса скарги:
RunColors sp. Sp.K. вул. Боніфратерська 10 лок. 43, 00-213, Варшава.
VIII ГАРАНТІЯ 1) 2) Товари, що продаються через Інтернет-магазин, не покриваються
гарантією Продавця 3) Товари, що продаються в магазині підлягають гарантії. 4) Детальні
умови виконання гарантії представлені в гарантійному друкованому документі, виданому
гарантом.
IX РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ 1) Покупець відповідно до ст. 27
Закону про права споживачів, який уклав дистанційний договір, може вийти з нього без
будь-яких причин і без витрат, за винятком витрат, зазначених у ст. 33, 34 і 35 Закону про
права споживачів, подавши відповідну заяву в письмовій формі протягом 14 днів з дня
вручення йому предмета Договору. Для виконання цього терміну достатньо надіслати заяву
до його закінчення. Заяву можна надіслати електронною поштою за адресою:
kontakt@runcolors.pl або поштою за адресою – ТОВ RunColors вул. Боніфратерська 10, 43,
00-213, Варшава 2) Заява може бути подана на формі, яка є Додатком до Регламенту, і яка
була надіслана Покупцю разом з товаром, також доступною на http://www.runcolors.pl/ або в
іншій формі, відповідно до Закону про права споживачів. 3) Разом із заявою, зазначеною у
пункті 1, рекомендується, щоб Покупець також надіслав номер банківського рахунку, на який
має бути здійснений платіж. 4) Продавець підтверджує Покупцю відразу після отримання
заяви про розірвання Договору. Таке підтвердження надсилається на адресу електронної
пошти, зазначену в замовленння. 5) У разі розірвання Договору, Договір вважається
недійсним. 6) Покупець зобов’язаний негайно повернути товар або продукцію не пізніше, ніж
за 14 днів від дати розірвання Договору. 7) Покупець повертає предмет Договору на власний
ризик і кошт. 8) Покупець несе відповідальність за зниження вартості предмету Договору. 9)
Продавець негайно, не пізніше ніж через 14 днів з дати отримання повернутого товару,
поверне Покупцю всі кошти, включаючи витрати на доставку продукту із застереженням, що:
a) Продавець повертає кошти таким самим способом, яким було здійснено оплату замовлення
чи іншим, якщо Покупець повідомив про своє бажання повернення коштів іншим способом;
б) якщо Покупець вибирає спосіб доставки товару, крім найдешевшого способу доставки, що
пропонується Продавцем, Продавець не зобов’язаний відшкодувати додаткові витрати,
понесені Покупцем; c) Покупець несе відповідальність за зниження вартості товару в
результаті використання його таким чином, що виходить за межі того, що необхідно для
встановлення характеру, характеристик і функціональності. 9) Сума платежу обчислюється
пропорційно обсягу наданої послуги з урахуванням ціни або винагороди, узгодженої в
Договорі. Якщо ціна або винагорода є надмірною, основою для розрахунку цієї суми є
ринкова вартість наданої послуги. 10) Покупець не несе витрат на надання цифрового
контенту, який не записаний на матеріальному носії, якщо він не погодився на виконання до
кінцевого терміну для виходу з Угоди або не був проінформований про втрату свого права
розірвання Договору під час надання такої згоди або підприємець не надав підтвердження
відповідно до ст. 15, абз. 1 і ст. 21 пар. 1 Закону про права споживачів. 11) Продавець,
відповідно до ст. 39 Закону про Права Споживачів, не має права розірвати Договір у
випадках: а) якщо Продавець надав послугу за згодою Покупця і було повідомлено про те, що
Покупець втратить право розірвати Договір; б) в якій ціна або винагорода залежать від
коливань на фінансовому ринку, над якими Продавець не має контролю; в) коли предметом
Договору є товар, який має короткий термін зберігання; г) коли предметом Договору є товар,
доставлений в запечатаному пакеті, який після відкриття не може бути повернений через
охорону здоров’я або гігієнічні причини, якщо упаковка була відкрита після доставки; д) коли
предметом Договору є товар, який після доставки внаслідок своєї природи нерозривно
пов’язаний з іншими речами; ж) коли предметом Договору є алкогольні напої, ціна яких була
узгоджена при укладенні договору купівлі-продажу, і які можуть бути доставлені лише через
30 днів і чия вартість залежить від коливань ринку, над якими не має контролю Продавець; з)
коли предметом Договору є звукові та візуальні записи або комп’ютерне програмне
забезпечення, що поставляється в запечатаному пакеті, якщо упаковка була відкрита після
доставки; и) для видачі газет, періодичних видань або журналів, за винятком договору про
підписку; і) у випадку укладення Договору шляхом публічних торгів; l) у випадку надання
послуг з розміщення, крім житлових, перевезення вантажів, прокат автомобілів, харчування,
послуги, пов’язані з дозвіллям, розвагами, спортом або культурними заходами, якщо згідно
Договору визначено день або період надання послуг; к) у випадку передачі цифрового
контенту, який не записаний на матеріальному носії, якщо виконання розпочато з явної згоди
Покупця до кінцевого терміну виходу з Договору та після повідомлення Продавця про втрату
права розірвати Договір.
X НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ
1) Постачальник послуг надає наступні послуги через Інтернет-магазин за адресою
http://www.runcolors.pl/: a) створення та підтримка облікового запису в Інтернет-магазині b)
розміщення замовлення через форму замовлення c) Інформаційний бюлетень 1) Надання цих
послуг безкоштовний. 2) Договір на надання електронних послуг, що полягає у збереженні
рахунку в Інтернет-магазині та наданні Служби розсилок, укладаються на невизначений
термін. 3) Договір на надання Електронних Послуг, що полягає у наданні доступної форми
замовлення, припиняється після розміщення Замовлення Покупцем або відмови розміщення
замовлення. 4) Рекомендованими технічними вимогами: комп’ютер з доступом до Інтернету,
доступ до електронної пошти, Інтернет-браузер: Internet Explorer версії 7.0 або новіша версія
з включеним JavaScript і cookies, Mozilla Firefox версії 4.0 або пізнішої версії з включеним
JavaScript та файли cookie або Google Chrome версії 8 або новіша версія. Рекомендована
роздільна здатність становить 1024 × 768 пікселів. 5) Одержувач послуги зобов’язаний
використовувати Інтернет-магазин у відповідності до закону та моралі з повагою до
особистих прав та прав інтелектуальної власності третіх сторін. Одержувачу заборонено
надавати незаконний вміст. Забороняється використовувати Електронні послуги таким
чином, щоб незаконно порушувати функціонування Інтернет-магазину, використовуючи
певне програмне забезпечення або пристрої, а також надсилаючи або розміщуючи небажану
комерційну інформацію в Інтернет-магазині. 6) Одержувач послуги може подавати скарги,
пов’язані з наданням електронних послуг через Інтернет-магазин http://www.runcolors.pl/,
надсилаючи електронний лист на адресу електронної пошти: kontakt@runcolors.pl або в
письмовій формі за адресою: RunColors sp. оо Sp.K. вул. Боніфратерська 10, 43, 00-213,
Варшава. Постачальник послуг розглядатиме скаргу не пізніше ніж через 14 днів від дати
подання скарги. 7) Користувач Сервісу може безстроково припинити надання послуг
безперервних електронних послуг у будь-який час і без зазначення причин, надіславши
відповідну заяву електронною поштою на адресу: kontakt@runcolors.pl або письмово на
адресу: RunColors sp. Sp.K. вул. Боніфратерська 10, 43, 00-213, Варшава. 8) Постачальник
послуг може припинити безстроковий контракт на надання Електронних послуг у випадку,
коли Постачальник послуг об’єктивно або наполегливо порушує Правила, зокрема, коли він
надає незаконний вміст після одного повідомлення припинення. У цьому випадку контракт
закінчується через 7 днів з моменту подання заяви про волю про припинення. 9) За згодою
сторін, Постачальник послуг та Одержувач послуг можуть розірвати Договір на надання
Послуг електронними засобами в будь-який час. 10) Припинення дії Договору на надання
електронної послуги, укладеної на невизначений строк Постачальником послуг або
Користувачем Послуг, не порушує прав, набутих Сторонами протягом строку дії Договору.
11) Постачальник послуг відповість на скаргу на адресу електронної пошти, надану
Замовником, або у спосіб, погоджений Сторонами.
XI ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
1) Зміст цих Правил може бути змінений після повідомлення Користувачів про обсяг
передбачуваних змін не пізніше ніж за 14 днів до дати входження їх в дію. 2) Рішення,
розміщені під час попередньої редакції Правил, будуть виконуватися відповідно до її
положень. Якщо Користувач не погоджується вносити зміни до Положення, він може
видалити свій обліковий запис. 3) Будь-які спори, що виникають між Продавцем і Покупцем
вирішуються спільним судом, компетентним відповідно до положень Цивільного
процесуального кодексу. 4) Будь-які спори, що виникають між Продавцем і Покупцем, який
не є споживачем у значенні статті 221 Цивільного кодексу, вирішуються спільним судом
відповідно до місця реєстрації компанії. 5) Користувачі можуть зв’язатися з Продавцем
наступним чином: а) по телефону: 22 243 15 19 б) електронною поштою: kontakt@runcolors.pl
a) письмово на адресу: RunColors sp. Sp.K. вул. Боніфратерська 10, 43, 00-213 Варшава. 6)
Клієнти можуть отримати доступ до цих Правил у будь-який час за допомогою посилання,
розміщеного на головній сторінці Інтернет-магазину. 7) Правила можуть бути записані та
відтворені шляхом друку або збереження на відповідному носії даних. 8) Назва
Інтернет-магазину, адреса, на якій вона доступна: http://www.runcolors.pl/, всі матеріали,
захищені авторським правом і захищені законом. Використання та розповсюдження їх без
згоди власника магазину заборонено. 5) Цей Регламент застосовується з 20.03.2015.
XII Особисті дані.
1. Особисті дані будуть оброблені Продавцем як Адміністратора даних, з урахуванням всіх
вимог безпеки, які зазначені в Законі від 29 серпня 1997 року про захист персональних даних.
2. Обробка персональних даних Покупця Продавцем необхідна для того, щоб забезпечити
виконання замовлення, надання електронних послуг та інших цілей, викладених у цьому
Положенні.
3. Відповідно до Закону про захист персональних даних кожна особа (зокрема Покупець), яка
надає Продавцю персональні дані, має право ознайомитися з їхніми персональними даними,
можливістю їх виправлення, зміни та видалення. Продавець гарантує кожному покупцеві
право контролювати обробку даних відповідно до ст. 32 Закону про захист персональних
даних.
4. Надання персональних даних є добровільним, однак, відсутність розкриття може зробити
неможливим подання та виконання наказу Покупця. Крім того, неможливість надання
персональних даних може перешкодити здійсненню процесу реєстрації і, як наслідок,
неможливість створення облікового запису.
5. Персональні дані Покупця можуть бути передані суб’єкту, який поставляє Товари
Покупцеві, в обсязі, необхідному для здійснення такої доставки.
6. Якщо Покупець вибирає спосіб оплати Товару через платіжні послуги (наприклад, PayU,
розташований у Познані), то особисті дані Покупця будуть передані такому суб’єкту в обсязі,
необхідному для оплати.
7. Ми надаємо ваші особисті дані зовнішнім постачальникам послуг з маркетингу, які
підтримують нас у наданні маркетингових повідомлень і реалізації рекламних кампаній,
включаючи відправлення повідомлень з нагадуванням про продукти в кошику. Одним з таких
постачальників є компанія Global Global Limited. Політику конфіденційності компанії, а
також інформацію про те, як використовувати ваші дані, можна знайти тут
(https://www.ve.com/privacy-policy).
8. Ми надаємо ваші персональні дані зовнішнім постачальникам послуг, які підтримують нас
у адаптації змісту, представленого на веб-сайті, до ваших потреб, включаючи вибір
продуктів, представлених вам, акції та пропозиції. Одним з таких провайдерів послуг є
компанія «Ve Global UK Limited.». Політику конфіденційності компанії, а також інформацію
про те, як використовувати ваші дані, можна знайти тут (https://www.ve.com/privacy-policy).
10. Продавець забезпечує безпеку персональних даних відповідно до умов, викладених у цих
Загальних положеннях та умовах.

Закрити

Цей Веб-сайт використовує файли кукі перших і третіх осіб для збереження інформації на Вашому комп’ютері. Натисніть тут для того, щоби дізнатися, які файли кукі використовуються на цьому Веб-сайті. Деякі з цих файлів кукі є необхідними для того, щоби наш Веб-сайт працював, інші допомагають нам покращити Ваш досвід користування Веб-сайтом, а є й такі, що можуть використовуватися з метою реклами (цільові/маркетингові файли кукі). Продовжуючи користуватися цим сайтом Ви погоджуєтеся на використання нами файлів кукі відповідно до нашої політики щодо файлів кукі.